Wat is een cooperatie?

Een coöperatie is een onafhankelijke onderneming in eigendom van en bestuurd door degenen die er gebruik van maken. Het is een onderneming in verenigingsverband waarbij het gaat om goede economische condities voor de leden op de langere termijn. Winst is hierbij geen doel, maar een middel. Bron: jaarvandecooperatie.nl

Wat is de ondernemerscoöperatie?

De ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken, bijvoorbeeld aan een project. Deze coöperatievorm is onder meer geschikt voor zzp’ers. Die kunnen gezamenlijk een bepaalde klus of project doen, die zij in hun eentje niet kunnen aannemen of uitvoeren. Voor de klant heeft dat als voordeel dat hij één aanspreekpunt heeft en dat hij meer zekerheid heeft over het op tijd afronden van het project. Bron: kvk.nl

Voordelen voor de schilder

Een Algemene Ledenvergadering vindt minimaal 1x per jaar plaats. Daarin kunnen de leden meestemmen over diverse zaken. Als lid van de coöperatie ben je mede-eigenaar, heb je stemrecht en kun je via een ledenraad invloed uitoefenen op het beleid van de coöperatie. De coöperatie kan namens alle aangesloten leden overeenkomsten sluiten. 

“Coöperatief ondernemen als sociale innovatie”

Alfred Griffioen schreef een interessant artikel met deze titel.

“Steeds meer bedrijven zoeken naar nieuwe organisatievormen. Het vaste dienstverband verdwijnt steeds meer en met het steeds verlengen van jaarcontracten zoeken organisaties naar flexibiliteit. Voor tijdelijke klussen worden steeds meer zelfstandigen ingehuurd. Op deze manier proberen organisaties in te spelen op het hogere tempo van veranderingen in de markt. 

Het nadeel hierbij is dat specifieke kennis en kunde waarin geïnvesteerd wordt ook weer sneller de organisatie verlaat. Ook voelen medewerkers zich ook minder verbonden met de organisatie. De organisatie mist hierdoor ambassadeurs en moet meer zijn best doen om in geval van topdrukte of problemen capaciteit te mobiliseren.”

Lees het hele artikel om wat meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van coöperatief ondernemen.